Documents

15_11_09_Iniciatives adaptacio CC a la costa catalana_SS.pdf: “La costa

catalana davant d’un escenari de canvi de clima: iniciatives per a

l’adaptació al canvi climàtic a la costa catalana”

15_11_09_Iniciatives adaptacio CC a la costa catalana_SS


ASA_Jda RISES 11_15_BNA: “Paisatges costaners del futur”

ASA_Jda RISES 11_15_BNA


Jimenez_Jornada_CIIRC_11_2005.pdf: “Impacto del Cambio Climático sobre

la costa catalana.  Vulnerabilidad y adaptación”

Jimenez_Jornada_CIIRC_11_2005